Contact

 


R2 Invest Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 2
56-400 Olesnica
POLAND

tel. +48 71 314 26 04
e-mail: biuro@r2invest.pl
dokumentacja spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS

KRS 0000218120
NIP 895-18-22-160
REGON 933028140

wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 zł

Children accessories