Kontakt

 


R2 Invest Sp. z o.o.
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 74 lokal 320
50-020 Wrocław

Adres korespondencyjny:

ul. Fabryczna 2  56-400 Oleśnica

tel. +48 71 314 26 04
e-mail: biuro@r2invest.pl
dokumentacja spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS

KRS 0000218120
NIP 895-18-22-160
REGON 933028140

wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 zł

Skóra naturalna